Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016 - 2017

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PŁÓCZKACH GÓRNYCH

  

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2016 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

 13–26 lutego 2017 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13–18 kwietnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

6.

Ferie letnie

24 czerwca–31 sierpnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)

 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 2§ 3.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 13 września 2016 r.
  • 16.września.2016 r.
  • 31 października 2016 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Wtorek, 2017-08-22

Imieniny: Cezarego, Marii

Ankieta

Jak spędzam czas wolny?