Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

w Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych 

w roku szkolnym 2016/2017 

  

Formy współpracy: 

- wywiadówki 

- indywidualne spotkania z nauczycielami 

- pisemne informacje o postępach dziecka 

- spotkania okolicznościowe np. przy okazji imprez szkolnych /zabawy, wycieczki/

 

Spotkania odbywają się w środy wg harmonogramu /godzina spotkań wg ustaleń wychowawcy/

  

Lp.

TERMIN

TEMATYKA SPOTKAŃ

1

 

Wrzesień (07.09.2016 r.)

 

Spotkanie organizacyjne

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją regulującą pracę szkoły /Statut Szkoły, WSO, programy nauczania, wymagania edukacyjne/

2.Wybór przedstawicieli klas do Rady Rodziców.

3. Przedstawienie kalendarza na bieżący rok szkolny.

4. Zapoznanie z przydziałem nauczycieli do poszczególnych przedmiotów oraz zajęciami pozalekcyjnymi.

5. Rozmowa nt. współpracy z rodzicami, ich oczekiwań
i potrzeb wobec szkoły.

6. Sprawy różne związane z pracą dydaktyczno- wychowawczą.

 

2

 

Listopad (9.11.2016 r.)

 

Spotkanie śródsemestralne

 

1. Przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Rozmowy indywidualne na temat potrzeby pomocy uczniowi w nauce.

3. Pedagogizacja rodziców- przedstawienie i włączenie rodziców do programu „Bezpiecznie tu i tam”

4. Zaplanowanie bieżących imprez klasowych i szkolnych (zabawa andrzejkowa, mikołajki, wigilia klasowa)  

5. Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce.

 

3

 

Styczeń (18.01.2017 r.)

 

Spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze

 

1. Zapoznanie rodziców z osiągnięciami uczniów w I semestrze

a) przedstawienie wyników klasyfikacji

b) omówienie problemów wychowawczych

2. Przedstawienie sukcesów uczniów i szkoły

Sprawy różne związane z dydaktyką i wychowaniem

 

4

 

Kwiecień (6.04.2017 r.)

 

Spotkanie śródsemestralne

 

1. Przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu uczniów

 2.Rozmowy indywidualne na temat potrzeby pomocy uczniowi w nauce.

 3. Pedagogizacja rodziców- tematyka do wyboru wg bieżących potrzeb klasy.

 4. Sprawy różne związane z pracą dydaktyczno- wychowawczą.

 5. Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce.

 

5

 

Czerwiec (7.06.2017r.)

 

Spotkanie   podsumowujące roczną  pracę zespołu klasowego i szkoły

 

 

1.Przekazanie bieżących informacji dotyczących zachowania uczniów i ich postępów w nauce oraz przewidywanych ocenach .

2. Analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych.

3. Ustalenie form pomocy uczniom poprawy wyników.

4. Podsumowanie całorocznej współpracy wychowawcy z rodzicami i ustalenie wniosków do pracy na przyszły rok.

5. Sprawy różne związane z pracą dydaktyczno- wychowawczą.

 

 

Inne spotkania wychowawcy z rodzicami w miarę potrzeb

     Przygotowywanie i organizacja imprez i uroczystości szkolnych (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia w szkole, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzinki, Dzień Dziecka, itp.)

Organizacja wycieczek, imprez rekreacyjnych.

Sprawy różne związane z praca dydaktyczno- wychowawcza.

 

  

Przykładowa tematyka spotkań pedagogizujących  (do wyboru w miarę potrzeb):

 

 1. Jak pomóc dziecku w nauce?
 2. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 3. Jak budować pozytywne relacje ze swoim dzieckiem?
 4. Zachowania agresywne, przeciwdziałanie agresji.
 5. Jak być konsekwentnym wobec dziecka?
 6. Stosowanie kar i nagród w systemie wychowawczym.
 7. Czas wolny mojego dziecka.
 8. Rodzina jako środowisko wychowawcze dziecka.
 9. Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia.
 10. Gry komputerowe – szansa czy zagrożenie?
 11. Styl życia a zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży.
 12. Jakie zagrożenia dla dzieci niesie korzystanie z Internetu /portale społecznościowe itp./

 


 

 • Z KORZYŚCIĄ DLA RODZINY:

Drodzy Rodzice!

PKO Bank Polski jako pierwszy bank włączył się  w rządowy program Rodzina 500+. Dzięki temu klienci Banku mogą od 1 kwietnia br. elektronicznie wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online w serwisie iPKO.  

Wniosek będzie można wypełnić szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu.  Zostanie on przesłamy do odpowiedniego organu  właściwego do miejsca zamieszkania.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.pkobp.pl/rodzina500plus/

Ponadto Bank oferuje:

PKO KONTO ZA ZERO DLA RODZINY 500+

- konto na specjalnych warunkach cenowych dla uczestników programu Rodzina 500+.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.pkobp.pl/lpk/konto-500plus-id04/

 

 • UWIERZMY W MALUCHY:

Dla Rodziców naszych sześciolatków, którzy stoją przed trudną decyzją, przeczytajcie proszę, może ten poradnik pomoże Państwu w podjęciu trudnej decyzji, czy posłać dziecko do pierwszej klasy.

 • PROGRAM 500+:

 • STYPENDIA SZKOLNE:

http://mgops.lwowekslaski.pl/img/baner.jpg

Artykuły

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018?

2017-09-11

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z publikacją umieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018. Znajdziecie tam Państwo wyjaśnienia dotyczące nowych rozwiązań zawartych w prawie oświatowym oraz przypomnienie o już obowiązujących przepisach.

 

Czytaj więcej o: CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018?

PROJEKT BADAŃ PILOTAŻOWYCH DZIECI OD 6 DO 16 ROKU ŻYCIA

2016-03-12

Nasza placówka bierze udział w "PROJEKCIE BADAŃ PILOTAŻOWYCH DZIECI OD 6 DO 16 ROKU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO PTZ-D PROFESORA EDWARDA OZIMKA"

Czytaj więcej o: PROJEKT BADAŃ PILOTAŻOWYCH DZIECI OD 6 DO 16 ROKU ŻYCIA

Kalendarium

Sobota, 2017-10-21

Imieniny: Celiny, Hilarego

Ankieta

Jak spędzam czas wolny?